Matija Matijevac

Maidea, CEO

Matija Matijevac, CEO Maideae, CTO Zuluhooda i voditelj brojnih tehnoloških projekata s ciljem product engineeringa i rješavanja kompleksnih problema. U duši mrežaš i sistemac koji je nakon voditelja razvoja proizvoda telekoma nastavio karijeru u poduzetničkim vodama development svijeta.

Sign up for the newsletter

Get subscribed today!